بایگانی برچسب | قطع درختان

با ریشه چه می کنید؟ / عکس

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهایتان زخم دار است. با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع می زنید. با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید؟ گیرم که می کشید، گیرم […]

می خواهم زنده بمانم / عکس

عکس از صفحه فیس بوک «کمپین برای محیط زیست ایران»