عکس

با ریشه چه می کنید؟ / عکس

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهایتان زخم دار است. با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع می زنید. با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید؟ گیرم که می کشید، گیرم […]

مرغ دريايی در اوج می‌ميرد / عکس

فقط مرغ‌های دريايی‌اند كه از توفان نمی‌هراسند، حتی وقتی در ميان درياها جهت خود را گم می‌كنند و جايی برای نشستن پيدا نمی كنند، آن ‌قدر بال می‌زنند كه توفان فرو نشيند و زمينی برای‌ نشستن بيابند يا در همان اوج جان می‌دهند، آن كه در ميان امواج می‌افتد مرغ دريايی نيست… مرغ دريايی در […]

مقایسه / عکس

زوال انسانيت ره آوردِ به ظاهر «تمدن» دروغين و پوشالى دنياى امروز… اصلا با آنچه که در تصویر اول دیده می شود قابل مقایسه نیست

تصاویری از حیات وحش ایران

گربه پالاس

تخریب پارک ملی کیاشهر / تک عکس

تخریب پارک ملی بوجاق کیاشهر به بهانه ساخت بندر / در حالی که بیشتر بنادر کشورمان به خاطر تحریم ها کم رونق شده اند ساخت بندر بهانه ای شده برای تخریب یکی از زیستگاههای با ارزش هزاران پرنده مهاجر و گونه های نادر دیگر!

خانواده خوشبخت / عکس

life on earth

می خواهم زنده بمانم / عکس

عکس از صفحه فیس بوک «کمپین برای محیط زیست ایران»