بایگانی | سپتامبر 2013

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

بی توجهی به سلامتی مردم و ادامه تخریب محیط زیست

در آشفته بازار جمهوری اسلامی توجه به سلامتی مردم و حفظ محیط زیست همچنان جایی ندارد. معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با اشاره به اینکه دریاچه ارومیه یک فاجعه زیست محیطی است، اعلام کرد به خاطر برداشت های غیر مجاز تراز دریاچه ارومیه بیست متر کاهش یافته است. میزان روان آبها با […]